Dịch của 隔辈 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
隔辈
Tiếng Trung phồn thể
隔輩

Thứ tự nét cho 隔辈

Ý nghĩa của 隔辈

  1. các thành viên trong gia đình với sự khác biệt về một thế hệ
    gébèi

Các ký tự liên quan đến 隔辈:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc