Dịch của 障礙 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
障礙
Tiếng Trung phồn thể
障礙

Thứ tự nét cho 障礙

Ý nghĩa của 障礙

  1. trở ngại
    zhàng'ài

Các ký tự liên quan đến 障礙:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc