Dịch của 隨機 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
隨機
Tiếng Trung phồn thể
隨機

Thứ tự nét cho 隨機

Ý nghĩa của 隨機

  1. ngẫu nhiên
    suíjī

Các ký tự liên quan đến 隨機:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc