Dịch của 难学 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
难学
Tiếng Trung phồn thể
難學

Thứ tự nét cho 难学

Ý nghĩa của 难学

  1. khó học
    nánxué

Các ký tự liên quan đến 难学:

Ví dụ câu cho 难学

原先我觉得英语难学
yuánxiān wǒ juéde yīngyǔ nán xué
Lúc đầu tôi thấy tiếng Anh khó học
物理难学吗?
wùlǐ nán xué ma ?
vật lý có khó học không?
英语语调不难学
yīngyǔ yǔdiào bùnán xué
Ngữ điệu tiếng Anh không khó học
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc