Dịch của 难懂 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
难懂
Tiếng Trung phồn thể
難懂

Thứ tự nét cho 难懂

Ý nghĩa của 难懂

  1. khó để hiểu
    nándǒng

Các ký tự liên quan đến 难懂:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc