Dịch của 雀跃 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雀跃
Tiếng Trung phồn thể
雀躍

Thứ tự nét cho 雀跃

Ý nghĩa của 雀跃

  1. nhảy vì niềm vui
    quèyuè

Các ký tự liên quan đến 雀跃:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc