Dịch của 雅致 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雅致
Tiếng Trung phồn thể
雅緻

Thứ tự nét cho 雅致

Ý nghĩa của 雅致

  1. tao nhã
    yǎzhì

Các ký tự liên quan đến 雅致:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc