Dịch của 雅言 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雅言
Tiếng Trung phồn thể
雅言

Thứ tự nét cho 雅言

Ý nghĩa của 雅言

  1. ngôn ngữ quy định
    yǎyán

Các ký tự liên quan đến 雅言:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc