Dịch của 集中 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
集中
Tiếng Trung phồn thể
集中

Thứ tự nét cho 集中

Ý nghĩa của 集中

  1. để tập trung
    jízhōng

Các ký tự liên quan đến 集中:

Ví dụ câu cho 集中

部队集中了
bùduì jízhōng le
quân tập trung
精神集中
jīngshén jízhōng
tập trung sự chú ý
集中资金
jízhōng zījīn
tổng hợp vốn
集中兵力
jízhōng bīnglì
tập trung lực lượng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc