Trang chủ>集体安全条约组织

Tiếng Trung giản thể

集体安全条约组织

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 集体安全条约组织

  1. Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể
    jítǐ ānquán tiáoyuē zǔzhī
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc