Dịch của 雇用 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雇用
Tiếng Trung phồn thể
僱用

Thứ tự nét cho 雇用

Ý nghĩa của 雇用

  1. thuê
    gùyòng

Các ký tự liên quan đến 雇用:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc