Dịch của 雖然 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雖然
Tiếng Trung phồn thể
雖然

Thứ tự nét cho 雖然

Ý nghĩa của 雖然

  1. mặc dù, mặc dù
    suīrán

Các ký tự liên quan đến 雖然:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc