Dịch của 雞排 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雞排
Tiếng Trung phồn thể
雞排

Thứ tự nét cho 雞排

Ý nghĩa của 雞排

  1. ức gà
    jīpái

Các ký tự liên quan đến 雞排:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc