Dịch của 離婚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
離婚
Tiếng Trung phồn thể
離婚

Thứ tự nét cho 離婚

Ý nghĩa của 離婚

  1. ly hôn
    líhūn

Các ký tự liên quan đến 離婚:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc