Dịch của 難以 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
難以
Tiếng Trung phồn thể
難以

Thứ tự nét cho 難以

Ý nghĩa của 難以

  1. khó để
    nányǐ

Các ký tự liên quan đến 難以:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc