Dịch của 難題 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
難題
Tiếng Trung phồn thể
難題

Thứ tự nét cho 難題

Ý nghĩa của 難題

  1. vấn đề khó khăn
    nántí

Các ký tự liên quan đến 難題:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc