Dịch của 雪人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雪人
Tiếng Trung phồn thể
雪人

Thứ tự nét cho 雪人

Ý nghĩa của 雪人

  1. người tuyết
    xuěrén

Các ký tự liên quan đến 雪人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc