Dịch của 零乱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
零乱
Tiếng Trung phồn thể
零亂

Thứ tự nét cho 零乱

Ý nghĩa của 零乱

  1. một mớ hỗn độn
    língluàn

Các ký tự liên quan đến 零乱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc