Dịch của 雷鬼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雷鬼
Tiếng Trung phồn thể
雷鬼

Thứ tự nét cho 雷鬼

Ý nghĩa của 雷鬼

  1. raggae
    léiguǐ

Các ký tự liên quan đến 雷鬼:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc