Dịch của 青鱼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
青鱼
Tiếng Trung phồn thể
青魚

Thứ tự nét cho 青鱼

Ý nghĩa của 青鱼

  1. cá trích
    qīngyú

Các ký tự liên quan đến 青鱼:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc