Dịch của 面对面谈判 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
面对面谈判
Tiếng Trung phồn thể
面對面談判

Thứ tự nét cho 面对面谈判

Ý nghĩa của 面对面谈判

  1. thương lượng mặt đối mặt
    miànduìmiàn tánpàn

Các ký tự liên quan đến 面对面谈判:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc