Dịch của 面談 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
面談
Tiếng Trung phồn thể
面談

Thứ tự nét cho 面談

Ý nghĩa của 面談

  1. nói chuyện trực tiếp
    miàntán

Các ký tự liên quan đến 面談:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc