Dịch của 面谈 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
面谈
Tiếng Trung phồn thể
面談

Thứ tự nét cho 面谈

Ý nghĩa của 面谈

  1. nói chuyện trực tiếp
    miàntán

Các ký tự liên quan đến 面谈:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc