Dịch của 鞋跟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鞋跟
Tiếng Trung phồn thể
鞋跟

Thứ tự nét cho 鞋跟

Ý nghĩa của 鞋跟

  1. tất cả các
    xiégēn

Các ký tự liên quan đến 鞋跟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc