Dịch của 音訊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
音訊
Tiếng Trung phồn thể
音訊

Thứ tự nét cho 音訊

Ý nghĩa của 音訊

  1. tin tức, tin nhắn
    yīnxùn

Các ký tự liên quan đến 音訊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc