Dịch của 預估 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
預估
Tiếng Trung phồn thể
預估

Thứ tự nét cho 預估

Ý nghĩa của 預估

  1. ước tính, ước lượng
    yùgū

Các ký tự liên quan đến 預估:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc