Dịch của 預期 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
預期
Tiếng Trung phồn thể
預期

Thứ tự nét cho 預期

Ý nghĩa của 預期

  1. mong đợi, dự đoán
    yùqī

Các ký tự liên quan đến 預期:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc