Dịch của 預防 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
預防
Tiếng Trung phồn thể
預防

Thứ tự nét cho 預防

Ý nghĩa của 預防

  1. để ngăn chặn
    yùfáng

Các ký tự liên quan đến 預防:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc