Dịch của 領悟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
領悟
Tiếng Trung phồn thể
領悟

Thứ tự nét cho 領悟

Ý nghĩa của 領悟

  1. hiểu
    lǐngwù

Các ký tự liên quan đến 領悟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc