Dịch của 領袖 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
領袖
Tiếng Trung phồn thể
領袖

Thứ tự nét cho 領袖

Ý nghĩa của 領袖

  1. lãnh đạo
    lǐngxiù

Các ký tự liên quan đến 領袖:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc