Dịch của 頭條 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
頭條
Tiếng Trung phồn thể
頭條

Thứ tự nét cho 頭條

Ý nghĩa của 頭條

  1. tiêu đề
    tóutiáo

Các ký tự liên quan đến 頭條:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc