Dịch của 頭髮 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
頭髮
Tiếng Trung phồn thể
頭髮

Thứ tự nét cho 頭髮

Ý nghĩa của 頭髮

  1. tóc
    tóufa

Các ký tự liên quan đến 頭髮:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc