Dịch của 題目 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
題目
Tiếng Trung phồn thể
題目

Thứ tự nét cho 題目

Ý nghĩa của 題目

  1. tiêu đề, chủ đề
    tímù

Các ký tự liên quan đến 題目:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc