Dịch của 页眉 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
页眉
Tiếng Trung phồn thể
頁眉

Thứ tự nét cho 页眉

Ý nghĩa của 页眉

  1. tiêu đề
    yèméi

Các ký tự liên quan đến 页眉:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc