Dịch của 顶子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顶子
Tiếng Trung phồn thể
頂子

Thứ tự nét cho 顶子

Ý nghĩa của 顶子

  1. đứng đầu
    dǐngzi

Các ký tự liên quan đến 顶子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc