Dịch của 顶棚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顶棚
Tiếng Trung phồn thể
頂棚

Thứ tự nét cho 顶棚

Ý nghĩa của 顶棚

  1. trần nhà
    dǐngpéng

Các ký tự liên quan đến 顶棚:

Ví dụ câu cho 顶棚

顶棚盖板
dǐngpéng gàibǎn
Bảng trần
跳到顶棚
tiào dào dǐngpéng
nhảy lên trần nhà
勉强够着顶棚
miǎnqiǎng gòu zháo dǐngpéng
hầu như không chạm tới trần nhà
抹顶棚
mǒ dǐngpéng
trần thạch cao
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc