Dịch của 顶目 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顶目
Tiếng Trung phồn thể
頂目

Thứ tự nét cho 顶目

Ý nghĩa của 顶目

  1. dự án
    dǐngmù

Các ký tự liên quan đến 顶目:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc