Dịch của 顺境 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顺境
Tiếng Trung phồn thể
順境

Thứ tự nét cho 顺境

Ý nghĩa của 顺境

  1. hoàn cảnh thuận lợi
    shùnjìng

Các ký tự liên quan đến 顺境:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc