Dịch của 顺致 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顺致
Tiếng Trung phồn thể
順致

Thứ tự nét cho 顺致

Ý nghĩa của 顺致

  1. tận dụng cơ hội để thể hiện
    shùnzhì

Các ký tự liên quan đến 顺致:

Ví dụ câu cho 顺致

顺致最亲切的问候
shùnzhì zuì qīnqiēde wènhòu
với lời chào trân trọng
顺致谢意
shùn zhìxiè yì
trân trọng cảm ơn
顺致敬意
shùn zhìjìng yì
với sự tôn trọng tốt nhất của tôi
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc