Dịch của 须要 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
须要
Tiếng Trung phồn thể
須要

Thứ tự nét cho 须要

Ý nghĩa của 须要

  1. phải
    xūyào

Các ký tự liên quan đến 须要:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc