Dịch của 顿号 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顿号
Tiếng Trung phồn thể
頓號

Thứ tự nét cho 顿号

Ý nghĩa của 顿号

  1. Dấu phẩy dốc ngược của Trung Quốc
    dùnhào

Các ký tự liên quan đến 顿号:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc