Dịch của 预研 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
预研
Tiếng Trung phồn thể
預研

Thứ tự nét cho 预研

Ý nghĩa của 预研

  1. phát triển trước
    yùyán

Các ký tự liên quan đến 预研:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc