Dịch của 预设 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
预设
Tiếng Trung phồn thể
預設

Thứ tự nét cho 预设

Ý nghĩa của 预设

  1. đặt trước
    yùshè

Các ký tự liên quan đến 预设:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc