Dịch của 领赏 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
领赏
Tiếng Trung phồn thể
領賞

Thứ tự nét cho 领赏

Ý nghĩa của 领赏

  1. để nhận một giải thưởng
    lǐngshǎng

Các ký tự liên quan đến 领赏:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc