Dịch của 题刻 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
题刻
Tiếng Trung phồn thể
題刻

Thứ tự nét cho 题刻

Ý nghĩa của 题刻

  1. dòng chữ
    tíkè

Các ký tự liên quan đến 题刻:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc