Dịch của 颳風 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
颳風
Tiếng Trung phồn thể
颳風

Thứ tự nét cho 颳風

Ý nghĩa của 颳風

  1. gió thổi
    guāfēng

Các ký tự liên quan đến 颳風:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc