Dịch của 飒拉 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
飒拉
Tiếng Trung phồn thể
颯拉

Thứ tự nét cho 飒拉

Ý nghĩa của 飒拉

  1. Zara
    sàlā

Các ký tự liên quan đến 飒拉:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc