Dịch của 飓风 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
飓风
Tiếng Trung phồn thể
颶風

Thứ tự nét cho 飓风

Ý nghĩa của 飓风

  1. bão
    jùfēng

Các ký tự liên quan đến 飓风:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc