Dịch của 飘散 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
飘散
Tiếng Trung phồn thể
飄散

Thứ tự nét cho 飘散

Ý nghĩa của 飘散

  1. tiêu tan
    piāosàn

Các ký tự liên quan đến 飘散:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc