Dịch của 飞驰 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
飞驰
Tiếng Trung phồn thể
飛馳

Thứ tự nét cho 飞驰

Ý nghĩa của 飞驰

  1. đến tốc độ
    fēichí

Các ký tự liên quan đến 飞驰:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc